Priser

ELEKTRIKERARBEIDER

Timepris elektriker: Kr. 1.125,- inkl.mva pr.time.
Vær oppmerksom på at vi fakturerer minimum 1 time pr.oppdrag.

Servicebilavgift: Oppmøte med servicebil koster Kr. 375,- inkl.mva.(Gratis innenfor postnummer 1395)

Sluttkontroll / utarbeidelse av dokumentasjon samt å laste opp dokumentasjonen i Boligmappa.no: Kr.625,- inkl.mva.

Innsending og kvittering av tilsynsrapport til Hafslund Nett kosterkr.1.000,- inkl.mva.

Elkontroll bolig  Utføres etter medgått tid. Inkluderer komplett med utfyllende rapport med bilder.

Kontakt oss!

Har du spørsmål? Kontakt oss!

Kontakt oss

Sertifikater

Samarbeidspartnere