Medlem av Norgeseliten logo

ELEKTRIKERARBEIDER

Timepris elektriker: Kr. 1.062,50,- inkl.mva pr.time. 
Vær oppmerksom på at vi fakturerer minimum 1 time pr.oppdrag.

Servicebilavgift: Oppmøte med servicebil koster Kr. 375,- inkl.mva.(Gratis innenfor postnummer 1395)

Sluttkontroll / utarbeidelse av dokumentasjon samt å laste opp dokumentasjonen i Boligmappa.no: Kr.625,- inkl.mva.

Innsending og kvittering av tilsynsrapport til Hafslund Nett kosterkr.1.000,- inkl.mva.

Elkontroll bolig  opptil 250m2 Kr.2.500,- inkl.mva. Komplett med utfyllende rapport med bilder.

Elkontroll bolig større enn 250m2 koster kr. Kr.3.000,- inkl.mva. Komplett med utfyllende rapport med bilder.

 

This site uses cookies. For more information click here.