Medlem av Norgeseliten logo

ELEKTRIKERARBEIDER

Timepris elektriker: Kr. 1.031,25,- pr.time inkl.mva. 
Vær oppmerksom på at vi fakturerer minimum 1 time pr.oppdrag.

Servicebilavgift: Oppmøte med servicebil koster Kr. 375,- inkl.mva.(Gratis innenfor postnummer 1395)
Sluttkontroll / utarbeidelse av dokumentasjon: Kr.625,- inkl.mva.  

Innsending og kvittering av tilsynsrapport til Hafslund Nett kosterkr.1.000,- inkl.mva.                                                                                                                          
Laste opp dokumentasjon på Boligmappa.no koster kr.60,- inkl.mva.

Elkontroll bolig  opptil 250m2 Kr.2.500,- inkl.mva. Komplett med utfyllende rapport med bilder.

Elkontroll bolig større enn 250m2 koster kr. Kr.3.000,- inkl.mva. Komplett med utfyllende rapport med bilder.

 

ELTAKSERING

Generell el-taksering og kjøretid til og fra oppdrag: Kr.1.275,- inkl.mva.pr.time

Kjøring tilkommer.

This site uses cookies. For more information click here.